Založ si blog

Aj tak všetci zomrieme.

Vžitá predstava: budem očkovaný na čierne kiahne a už ich nedostanem.

Budem očkovaný na osýpky, rubeolu , mums – a už ich nedostanem.

Tri vyššie spomenuté sú choroby proti ktorým chráni tzv.: trojkombinácia.

Pri vyššie spomenutých infekčných chorobách je zaujímavé, že sú úplne neškodné a v detstve ich preskákal každý človek a za čias socializmu sa proti nim neočkovalo.

Naopak čierne kiahne sú smrteľná choroba- po nakazení zomiera deväť z desiatich, ale dnes sa proti tomu už neočkuje. Takže ak niekto vyhrabe v laboratóriu čierne kiahne, tak to skončí skutočnou katastrofou. Nie domnelou ako prežívame teraz.

Malá poznámka: práve začiatok očkovania s takzvanou trojkombináciu je spojený so začiatkom epidémie autizmu. Priama súvislosť však nebola dokázaná.

Po klasickom zaočkovaní- tak ako ho poznáme, je človek voči chorobe imúnny buď na celý život, alebo aspoň na dlhú dobu, po ktorej sa má znovu zaočkovať.

Aký je prínos klasického očkovania.

Napríklad ten, že ak sa aj zjavia jedinci ( cudzinci ) ktorý vírus prinesú, tak môj zaočkovaný organizmus ak sa aj stretne s vírusom, tak si s ním poradí úplne. Úplne znamená, môj organizmus zničí vírus tak, že ani krátku dobu – keď s ním budem bojovať nenakazím iných- teda nebudem prenášačom.

Takže prínos pre spoločnosť aj keď sa nejedná akurát o smrteľný vírus je značný- minimalizuje sa práceneschopnosť, zaťaženie nemocenských kapacít, a napokon sa zvýši životná pohoda ľudí.

Avšak, čo s osobami, ktoré nemôžu byť z rôznych dôvodov očkovaní, prípadne s osobami u ktorých sa prejaví podanie vakcín napríklad smrťou.

V prvom prípade sa ( za socializmu ) viedol register takýchto osôb a tí boli sledovaní a bola im venovaná zvýšená lekárska starostlivosť.

V druhom prípade, keď po očkovaní pacient zomrel ( vždy je určité percento alebo promile ľudí pre ktorých má očkovanie fatálne následky z rôznych dôvodov), tak keďže spoločenský prínos očkovania ďaleko prevýšil možné fatálne dopady pre jednotlivcov, tak ( za socializmu ) boli pozostalí odškodňovaní ( neviem ako to je teraz).

Tu vzhľadom k dnešnej situácii z prebiehajúcou „pandémiou“ vyvstávajú nasledovné otázky:

– ako sú odškodňovaní pozostalí po prípadných úmrtiach spôsobených očkovaním proti Covidu ?

– prečo očkovaný musí nosiť naďalej rúško ?

– ako to, že umierajú aj zaočkovaní ?

– ako to, že sa môžem nakaziť aj po očkovaní ?

– prečo firmy vyrábajúce očkovacie látky nepreberajú plnú zodpovednosť za nežiadúce účinky svojich výrobkov a je očkovacia látka bezpečná ?

– môže očkovanie poškodiť ?

– ako to, že prichádzajú nové „vlny pandémie“ ?

– je za týmito opatreniami dobrý úmysel vlád, alebo to je len vymyslený cirkus ?

– ak je to cirkus, tak komu to slúži ?

– ako to, že rovnaký vírus spôsobuje v štátoch rôzne percentá úmrtí ?

– prečo sa musí očkovať aj ten kto chorobu prekonal ?

– dokedy to potrvá ?

Atď., atď.

Odpovede.

Otázka- prečo firmy vyrábajúce očkovacie látky nepreberajú plnú zodpovednosť za nežiadúce účinky svojich výrobkov a či je očkovacia látka bezpečná ?

Na to, aby sme si dokázali odpovedať na vyššie položené otázky tak trochu teórie.

Ako sa vyvíja a skúša očkovacia látka ? :

Prvá fáza: laboratórne skúšky.

Druhá fáza: zvieratá

Tretia fáza: dobrovoľníci

Štvrtá fáza: podanie očkovacej látky dvom veľkým ( päť plus päť tisíc ) skupinám ľudí s tým, že sa polke podá placebo a druhej polke skutočná očkovacia látka. Čas trvania približne dva roky skúška plus vyhodnotenie. Predpoklad: všetci zúčastnení budú vystavení rovnakému riziku nákazy.

Toto je teória ( jednoducho povedané, skutočnosť je trošku zložitejšia) a tak by to malo byť.

Samozrejme kde nájsť ľudí do štvrtej fázy pokusu?

Nájdu sa taký u nás? Nájdu sa taký v západnej Európe?

Nuž nie, tu nám pomáhajú lekári bez hraníc, ktorí ( spolu s farmaceutickými firmami ) urobili z Afriky nedobrovoľné laboratórium.

A ako to bolo s kovidom?

Jednoducho fáza číslo štyri neprebehla a preto sa to volá experimentálna vakcína.

Experimentálna vakcína sa skúša na ľuďoch. Na nás. My sme teraz tá Afrika.

Takže, očkovacia látka je možno bezpečná, avšak keďže nie je odskúšaná, tak z pohľadu výrobcu nie je bezpečná a teda nedá za ňu ruku do ohňa.

Pochopiteľné.

Otázky:

– ako to, že umierajú aj zaočkovaní ?

– prečo očkovaný musí nosiť naďalej rúško ?

– ako to, že sa môžem nakaziť aj po očkovaní ?

Čo nám teda ponúka očkovanie ? : Na rozdiel od iných očkovacích látok proti iným chorobám, nám očkovanie proti ochoreniu spôsobené Covidom 19 neposkytuje imunitu proti ochoreniu, ale iba „vylepšuje“ našu už jestvujúcu imunitu.

Čo to je imunita.

Imunita je schopnosť nášho organizmu bojovať proti vplyvom vonkajšieho prostredia, ktoré by nás chceli ohroziť náš život.

S imunitou sa rodíme: získavame ju od matky a táto tzv.: vrodená ( získaná ) imunita postupne klesá na minimum, avšak zároveň si od momentu narodenia budujeme vlastnú. Kritická hranica je na konci tretieho mesiaca, keď naša vlastná ešte nie je dobudovaná a získaná klesá pod polovicu pôvodnej hodnoty.

Napokon približne v šiestom mesiaci nášho života sem už plne vybavený postaviť sa tvárou tvár bakteriálnym a vírusovým nástrahám okolitého sveta.

A dokedy to trvá naša imunita ?

Dovtedy, dokedy má zmysel naša existencia v tomto slzavom údolí.

A teda dokedy to je ?

Je to dovtedy, keď naplníme náš zmysel života.

A čo je teda náš zmysel života ?

Náš zmysel života, je taký istý ako zmysel života všetkých živých organizmov od dážďoviek cez ryby, kone, opice až po nás, a to je zachovanie potomstva.

Potom nás už svet nepotrebuje.

A to je u mužov približne do päťdesiatky ( 50-60 ) a u žien do šesťdesiatky ( 55-65 ).

Takže to je vek, kedy si príroda nedovolí s nami hazardovať a preto do tohto veku sa tešíme plnému zdraviu.

A že to nie je celkom tak, ak si za to môžeme sami našim katastrofálnym životným štýlom.

A čo s týmto všetkým má očkovanie proti Covidu 19 ?

Nič, len to, že očkovanie sa snaží iba vylepšiť našu imunitu a vôbec si nenárokuje nás proti chorobe ochrániť ako sa všeobecne masíruje.

Vylepšiť znamená, že ten kto ju má dajme tomu na úrovni 60 %, tak mu ju zvýši na 80 %.

A teda ak s touto vylepšenou imunitou sme nakazený Covidom 19, tak nás to síce nezachráni, ale keďže máme vylepšenú imunitu, tak to dopomôže k lepšiemu priebehu choroby a tým pádom sa zníži riziko úmrtia.

Otázka:

– môže očkovanie poškodiť ?

A čo sa stane s tými, ktorých imunita má hodnotu 100 % ?

To sú tie deti a mladí, ktorí si ešte nestihli zhumpľovať telo, prípadne ty ktorý čítaš tieto riadky a ja ktorý ich píšem, teda my, všetci, ktorí nefajčíme, pijeme len keď nás niekto ponúkne, športujeme a nemiesto pozerania televízii sa venujeme svojim záľubám.

Čo teda s nami?

Nám to tiež samozrejme zvýši imunitu na dajme tomu 110%, ale načo nám je takáto imunita?

Nanič, naopak hrozí autoimunita, to znamená, že telo začne bojovať samo proti sebe.

Je to niečo podobné, ako keďže žijeme v sterilnom prostredí tak máme alergiu na všetko možné, od trávy ( naozajstnej ) cez kvitnúcu jelšu, po každú vládu.

Takže ano, odpoveď na otázku či j môže očkovanie poškodiť ? je ano, môže to poškodiť zdravý organizmus, takže ešte raz, mládež a aj teba a mňa.

( Toto nie je rýchlokurz medicíny, to s tými percentami, je len taká barlička a očkovacie látky napr.: od firmy Pfizer iba “ naučia “ biele krvinky rozpoznávať nepriateľa – tu Covid 19, problém je ten, že sa môže stať práve zdravým a mladým, že aj vlastné bunky budú „označené“ ako nepriateľ. Takže sa do tela nepodáva ani mŕtvy, ani oslabený vírus. Lepšie to vysvetlí aj študent medicíny, nie to ešte lekár. A každý z nás má vo svojom okolí niekoho takého )

A odpovede na ostatné otázky?

-ako to, že prichádzajú nové „vlny pandémie“ ?

Nuž, naša civilizácia a populácia zjavne nestojí zaveľa, a tak budú prichádzať stále nové a nové vlny, pokiaľ tu budeme, pokiaľ budeme chodiť s tou ozdobou na tvári, alebo pokiaľ nezarobia výrobcovia vakcín dosť, alebo pokiaľ im to niekto nezatrhne.

– je za týmito opatreniami dobrý úmysel vlád, alebo to je len vymyslený cirkus ?

Nuž, nech mi povie niekto jeden prípad, kedy to naša vláda ( a predchádzajúce ) myslela s nami dobre.

– ak je to cirkus, tak komu to slúži ?

Ak niekto núti očkovať úplne všetkých, teda aj tých čo sú úplne mimo ohrozenia ( zas ty a ja ), ak mi vychádza ako jediné vysvetlenie a síce, aby bohatí boli ešte bohatší a chudobní ( zas ty a ja ) chudobnejší, alebo najlepšie- vôbec neboli.

Takže komu je to na osoh ? Tebe určite nie.

– ako to, že rovnaký vírus spôsobuje v štátoch rôzne percentá úmrtí ?

Nuž, nie všade a nie všetci podľahli konzumnému spôsobu života a zachovali si zvyšky zdravého rozumu a dokonca sú ľudia ( aj u nás ) čo sa živia prácou vlastných rúk.

– prečo sa musí očkovať aj ten kto chorobu prekonal ?

Nuž to nechápe asi nik.

– dokedy to potrvá ?

Dovtedy kým národ nezačne rozmýšľať, t.j. nikdy, a potrvá to teda navždy.

– a otázka odškodnenia pozostalých po prípadnom úmrtí následkom očkovania ?

Neviem, ale pozná niekto vôbec taký prípad ?

Musím, končiť, zisťujem že mi vykypelo mlieko a vôbec to necítim.

A toľko toho mám ešte na srdci.

Plyn ako nástroj vydierania Moskvy.

20.09.2021

Čo to je zemný plyn, o tom má predstavu asi každý. Skoro každý má doma plynový sporák, a takmer všetci kúrime plynom. Ako sa k nám dostane nikoho nezaujíma (a napokon načo). Trochu nás to začalo zaujímať v súvislosti s výstavbou Severného plynovodu II. (Nord Stream II), keď sme zrazu čítali, že vierolomní Rusi zas stroja úklady proti [...]

Amerika po Afganistane.

19.08.2021

Saigon, kto už vie čo to je za mesto. Babrak Karmal, kto už vie kto to bol. Saigon- bývalé hlavné mesto Južného Vietnamu. Ako chlapec som počúval správy o bojoch vo Vietname, o Napalme, o tom ako zlí komunisti nechcú americkú demokraciu a držal palce -Američanom. Napokon, kto vtedy nie. Amerika to bol Pepek námorník, neskôr bítnici či hipís, legendárny Woodstok, Dylan, Ford [...]

Biely dom aktuálne.

16.08.2021

Tak som sa dočkal, USA- uteká s hanbou z Afganistanu. Mojich zopár poznámok k situácii.

NAKA

NAKA obvinila v rámci protidrogovej akcie 15 osôb vrátane influencerky Plačkovej

28.09.2021 12:30

NAKA pri protidrogovej akcii na západe Slovenska zaistila viac ako deväť kilogramov pervitínu.

Zuzana Čaputová

Prejav prezidentky Čaputovej o stave republiky

28.09.2021 12:06

Prečítajte si celé znenie prejavu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ktorý predniesla v pléne NR SR pred poslancami parlamentu.

lekár doktor JIS nemocnica koronavírus lôžko

Koronavírus bol v auguste dvanástou najčastejšou príčinou úmrtí v SR

28.09.2021 10:32

Na Slovensku zomrelo v auguste 2021 o päť percent osôb menej, ako bol priemer rovnakého mesiaca v posledných piatich rokoch.

testovanie, koronavírus, COVID-19

Vírus si vyžiadal ďalších desať životov. Pribudlo vyše tisíc infikovaných

28.09.2021 10:08, aktualizované: 10:40

Počet hospitalizovaných stúpol o 23, v nemocniciach tak aktuálne leží 523 pacientov s koronavírusom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 10
Celková čítanosť: 17379x
Priemerná čítanosť článkov: 1738x

Autor blogu